free website stats program

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum acreditem ou não, este é o nome da banda

Em baixo pode ver a capa do novo lançamento da banda bielorrussa chamada…

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum, sim é mesmo este o nome da banda, consegue dizê-lo?

Imagem

E o nome do álbum é…

Pierasiakajučy Swiatlieńnie J Zmrok Dziewiaci Miraŭ Spustašęnnia Čatyroch Wymiaręńniaŭ Času J Prastoru, Spiralliu Skroź Niewiadomuju Biaskoncasć Daliokaha Kosmasu Prazrystaje Sonca Wosieni Zachodzić U Zienit Astraĺnaj Prajekcyi Kručęńnia Transcęndęntaĺnych Staŭpoŭ Swojeasabliwaści Płoskaści Analizu Niepachisnaści Iściny‘ and ‘Pašyrajučy Spiektr Suzirańnia Ękstrapaliarnaha Kantynuumu Praz Sakraĺnaje Admaŭlieńnie Tliennaje Ręčaisnaści Naciažęńnie Ęnierhietyčnych Niciej Pranizliwych Prastor Wakuumu Adukawanaha Zastoju, Skroź Pryzmu Časoŭ Dęmatęryalizuje Katęharyčny Impieratyŭ Jak Iliuzornaje Stwaręńnie Bačnasci Ruchu Pa Spirali Žyccia’. Now they’ve announced their debut album titled Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najstaražytnyja Ipastasi Dawosiewych Cywilizacyj Prywodziać U Ruch Ręzanansny Transfarmatar Časowapadobnaj Biaskoncaści Budučyni U Ćwiardyniach Absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, Uwasabliajučy Ŭ Ęfirnuju Matęryju Prach Ałulima Na Zachad Ad Ękzapłaniety (em inglês, Projecting the singular emission ov the Doctrine ov Absolute and All-Absorbing Evil through the hexahedral prism ov Sîn-Ahhī-Erība upon the hypersurface ov zodiacal arc ov the cosmotechnical order ov paleocontact founders the utterly ancient hypostases ov pre-axes civilizations actuate the resonance transformer ov temporally similar to the eternity ov the future in the towers ov Nwn-Hu-Kek-Amon’s obcervatory embodying the ashes ov Alulim into the ethereal matter to the west ov exoplanet).

Em baixo pode ainda ouvir uma promo da banda.